Information om registrering av barn 12-17 år och hantering av personuppgifter

Vid registrering godkänner vårdnadshavare att barnet är simkunnigt (kan simma minst 200 m varav 50 på rygg), att både barn och vårdnadshavare är införstådda med Halmstad Arenas badregler och att vårdnadshavare kan bli kontaktad om dessa inte följs.

Syfte med registrering

Genom registrering, där en vårdnadshavare godkänner att ens barn får lov att vistas på Halmstad Arena bad, styrker de även att barnet är simkunnigt samt att de är införstådda i vilka regler som gäller på anläggningen.
Genom en ökad medvetenhet är dessa båda intyganden tänkta att fungera som en förebyggande åtgärder för att minska risken för olyckor eller incidenter.

Kontroll av personuppgifer

För att säkerställa att relationen mellan vårnadshavare och barn är korrekt så kommer uppgifter hämtas och/eller kontrolleras mot Skatteverket/folkbokföringen.

Lagring av personuppgifer

Uppgifterna kommer att lagras från den dagen som vårdnadshavaren registrera uppgifterna och fram till dagen då barnet fyller 18 år. Systemet har en funktion som sorterar i uppgifterna så att samma dag som barnet fyller 18 år tas registreringen bort.

Tillgång till registrerade uppgifter

Den registrerade, eller dess vårdnadshavare, kan när som helst be att få tillgång till sina registrerade uppgifter (”registerutdrag”) genom kommunens e-tjänst:
https://tjanster.halmstad.se/KLF_RU Länk till annan webbplats.

Borttagning från systemet

Den registrerade, eller dess vårdnadshavare, kan när som helst ta kontakt med Halmstad Arena bad och be om att bli avregistrerade. Vid dessa situationer tas samtliga uppgifter bort från systemet.
Dock får man efter detta inte besöka badet utan vuxet sällskap förrän man fyllt 18år eller förrän man registrerats på nytt.

Rättslig grund för registrering

Den rättsliga grunden registreringen är uppgift av allmänt intresse.

Personuppgiftsansvarig är teknik- och fritidsnämnden. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet.

Vid frågor och kontakt med dataskyddsombud, kontakta Halmstad Direkt på telefon 035-13 70 00 eller epost direkt@halmstad.se.

Kontaktinformation

Halmstad Arena

info@halmstadarena.se

Adress

Halmstad Arena
Växjövägen 11
302 44 Halmstad


Halmstad Arena, Badreception

bad@halmstadarena.se
035 - 13 96 50

Halmstad Arena, Arenavaktmästare
035 - 15 27 55

Boka konferens och evenemang

jonna.bohman@halmstad.se
035 - 15 27 54

Boka idrottssanläggning och mötesrum

Bokning Länk till annan webbplats.