Registrering för bad utan vuxen (gäller 12-17 år)

Du som är 12–17 år måste från och med 2 maj 2023 vara registrerad för att bada utan vuxet sällskap på Halmstad Arena. Registreringen innebär att en förälder* godkänner att barnet: får bada utan medföljande vuxen, är simkunnigt och att barnet och föräldern är införstådda med badets regler.

Registrera er här Länk till annan webbplats. 

Hur registrerar man sig?

Registreringen är enkel. Gå in på vår registreringssida Länk till annan webbplats. och fyll i barnets och vårdnadshavandens* uppgifter. Därefter godkänner vårdnadshavare* uppgifterna med Mobilt BankID.
(För den som inte har Mobilt BankID finns det även möjlighet att signera en fysisk blankett på plats på badet.)

I samband med registreringen intygar du som vårdnadshavare att ungdomen är simkunnig, att ni godkänner våra regler samt att vi kan ta kontakt med er vid behov.

Vilka uppgifter registreras?

Uppgifterna som vi registrerar är för barnet: namn, foto, personnummer och telefonnummer samt för vårdnadshavaren: namn, personnummer, telefonnummer och mejladress. (Du som har skyddade personuppgifter och/eller inte har fullständiga personuppgifter kan kontakta receptionen att få hjälp med registreringen).

Varför inför vi registreringen?

Registreringen är för din säkerhets skull och gör att vi kan komma i kontakt med dina vårdnadshavare om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Registreringen innebär ingen extra kostnad.

Mer information om registreringen och hanteringen av personuppgifter

*vårdnadshavare eller förordnad vårdnadshavare

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 035-13 96 50 eller via e-post bad@halmstadarena.se.

Kontaktinformation

Halmstad Arena

info@halmstadarena.se

Adress

Halmstad Arena
Växjövägen 11
302 44 Halmstad


Halmstad Arena, Badreception

bad@halmstadarena.se
035 - 13 96 50

Halmstad Arena, Arenavaktmästare
035 - 15 27 55

Boka konferens och evenemang

jonna.bohman@halmstad.se
035 - 15 27 54

Boka idrottssanläggning och mötesrum

Bokning Länk till annan webbplats.