Översiktsplaner och säkerhet

Halmstad Arena hall A

Översiktsplan över läktarna i hall A.

Halmstad Arena A-hall med översiktsplan över läktarna i A-hallen.

Brandrutiner

Du som är arrangör är även ansvarig för att följande punkter efterlevs

  • Ta inte in fler personer än vad lokalen är avsedd för.
  • Innan du startar verksamheten, kontrollera utrymningsvägarna så att de inte är blockerade.
  • Notera var er närmsta uppsamlingsplats är och hur ni tar er dit.
  • Bocka av antal deltagare så att du med säkerhet vet antalet som vistas i din lokal.
  • Se till så att inga obehöriga kommer in i lokalen.
  • Du som ledare kommer först och går sist och ansvarar för att lokalen är tom när du lämnar den.

Vid brand

  • Utrym lokalen omedelbart.
  • Invänta personal från Halmstad Arena.
  • Lämna inte uppsamlingsplatsen förrän du har fått klartecken från Halmstad Arenas personal.
  • OBS! Använd inte hissen.

Kontaktinformation

Halmstad Arena

info@halmstadarena.se

Adress

Halmstad Arena
Växjövägen 11
302 44 Halmstad


Halmstad Arena, Badreception

bad@halmstadarena.se
035 - 13 96 50

Halmstad Arena, Arenavaktmästare
035 - 15 27 55

Boka konferens och evenemang

jonna.bohman@halmstad.se
035 - 15 27 54

Boka idrottssanläggning och mötesrum

Bokning Länk till annan webbplats.