Översiktsplaner och säkerhet

Halmstad Arena A-hall

Översiktsplan över läktarna i A-hallen.

Halmstad Arena A-hall med översiktsplan över läktarna i A-hallen.

Brandrutiner

Du som är arrangör är även ansvarig för att följande punkter efterlevs

  • Ta inte in fler personer än vad lokalen är avsedd för.
  • Innan du startar verksamheten, kontrollera utrymningsvägarna så att de inte är blockerade.
  • Notera var er närmsta uppsamlingsplats är och hur ni tar er dit.
  • Bocka av antal deltagare så att du med säkerhet vet antalet som vistas i din lokal.
  • Se till så att inga obehöriga kommer in i lokalen.
  • Du som ledare kommer först och går sist och ansvarar för att lokalen är tom när du lämnar den.

Vid brand

  • Utrym lokalen omedelbart.
  • Invänta personal från Halmstad Arena.
  • Lämna inte uppsamlingsplatsen förrän du har fått klartecken från Halmstad Arenas personal.
  • OBS! Använd inte hissen.

Kontaktinformation

Halmstad Arena

Evenemang
Carina Robertsson, enhetschef
035-15 27 61

Konferens och event
Kai Kvemo, arenakoordinator
035-15 27 54

Mat och dryck
Eventrestaurangen
0732-61 09 19

Idrottsanläggningar och samlingssalar
Webbokninglänk till annan webbplats

Vaktmästare Halmstad Arena
035-15 27 55
För att återfå kvarglömda saker, kontakta vaktmästare.

Adress
Halmstad Arena
Växjövägen 11
302 44 Halmstad
info@halmstadarena.se

Halmstad Arena Bad
Izabela Balog Topalovic, enhetschef
073-303 92 43

Reception
035-13 96 50

Badcafé
0732-61 09 19

bad@halmstadarena.se