Badhusmiljön - vatten, städning och ventilation

En bra och behaglig miljö är av yttersta vikt både för våra besökare och vår personal. Att säkerställa att både vatten och luft är så bra som möjligt är ett ständigt pågående projekt som vi aktivt arbetar med hela tiden.

Det finns såklart massor av faktorer som gör ett besök på badet till en trevlig upplevelse. Här berättar vi mer om vårt arbete med vattenkvalitet, städning och ventilation.

Vattenkvalitet

Absolut viktigast för en bra vattenkalitet på badet är att du som ska bada duschar ordentligt innan du hoppar i en av våra bassänger. Men även om alla duschar ordentligt går det inte komma undan en viss mängd av föroreningar, såsom deodorant, parfym, rakvatten, smink, hår, urinämnen och svett, i bassängerna. Dessa föroreningar bearbetar vi genom vattenrening.

Vattenrening

För att säkerställa vattenkvaliten så cirkulerar vattnet ständigt mellan bassänger och vår vattenreningsanläggning. Vattnet passerar flera gånger per dag genom ett antal sand-, kol- och UV-filter. En viss mängd vatten byts också ut hela tiden. Nytt vatten tillsätts och gammalt vatten återanvänds för att spola sandfilter och värma bassängvattnet innan det lämnar huset.

För att komma åt bakterier och andra föroreningar i vattnet så tillsätter vi vårt egentillverkade klor. När kloret reagerar med föroreningar bildas något som heter trikloramin. Förhöjda värden av detta kan leda till tillfälligt röda ögon och irriterade luftvägar, men den kan även ge framtida hudproblem och astma. Vi vill därför använda så lite klor som möjligt samt att det klor vi använder reagerar så lite som möjligt med föroreningar (därav vikten av att bada ren).

Slutligen så passar vi under nätterna på att "dammsuga" botten på alla bassänger. När vatnnet är stilla sjunker vissa föroreningar ner till botten och då arbetar våra bottensugar med att bli av med detta.

Städning

Vi har strikta rutiner för städning av badet. Vi använder speciellt framtagna rengöringsmedel och utrustning, speciellt framtagna för badhus.

Under senare år har fler och fler badhus haft fall som misstänks vara så kallade badhusfötter som orsakas av en bakterie som finns naturligt i badhusmiljöer och kan växa till sig på varma, fuktiga ytor. Symptomen är rodnad, ömhet och smärta under fötterna. Sjukdomen är inte farlig och läker vanligtvis av sig självt inom ett par dagar. Även vi har haft dessa fall och vi har efter visst detektivarbete kunnat uveckla städrutiner till att tex. oftare decificera startpallar och oftare se över toaletter och ytor där vatten står still.

Ventilation

En bra ventilaton är superviktig för att hålla en bra luft inne på badet. Ventilationen styr både flöde av luft och till viss del temperatur i lokalerna.

Övervakning och kvalitetssäkring

Vi mäter såklart alla dessa faktorer nogrant. Både manuellt och automatiskt. Allt för att du ska kunna känna dig så trygg som möjligt med ditt besök hos oss!

 • Mer information om trikloramin i luften på badet

  Den typiska ”badhuslukten” i inomhusbad kommer från trikloramin. Trikoramin bildas när kväveinnehållande föroreningar i vattnet från exempelvis svett och urin reagerar med det klor som används för rengöring av vattnet.Trikloramin är flyktigt och avdunstar lätt från vatten vid rörelse, så som när många simmar, leker eller åker rutschkana. Trikloramin kan ge upphov till irritation i luftvägar och ögon.Det finns riktvärden för trikloramin i luften på badhus. WHO:s rekommenderade värde är 0,5 mg/m3. Folkhälsomyndigheten i Sverige införde 0,2 mg/m3 som ett eget riktvärde år 2021.Efter det att vi under våren 2023 upptäckte något förhöjda halter av trikloramin i äventyrsbadet och motionsbassängen i jämförelse mot riktvärdet så arbetar vi aktivt för att hålla nivåerna nere.Vilka åtgärder har införts? Vi arbetar kontinuerligt med att hålla våra trikloraminnivåer så låga som möjligt. Förutom upplysningskampanjer mot beökare att ta sitt ansvar och duscha innan bad, så har vi dessutom startat en grupp som ständigt arbetar med denna fråga.Vi har hittills bland annat gjort följande:
  • Vi spolar numera våra trycksandsfilter stvå gånger i veckan (tidigare en gång i veckan)
  • Vi byter våra kol- och UVfilter oftare
  • Vi har förändrat och förbättrat våra städrutiner och bytt ut vissa städkemikalier.
  • Rutinerna för bottensug har setts över och den går igång på kvällen varje dag.
  • Temperaturen i poolen har sänkts till 27 grader.
  • Ventilationen startas upp tidigare på morgonen och är på längre på kvällen

 • Mer information om misstänkta fall av badhusfötter på badet

  Badhusfötter är en väldigt ovanlig sjukdom i Sverige. Den orsakas av en bakterie som finns naturligt i badhusmiljön och kan växa till sig på varma, fuktiga ytor. Symptomen är rodnad, ömhet och smärta under fötterna. Sjukdomen är inte farlig och läker vanligtvis av sig självt inom ett par dagar.Under senare år har fler och fler badhus haft fall som misstänks vara badhusfötter och så även vi.Vilka åtgärder utför ni när ett fall misstänks?
  Vi gör utifrån fallet en bedömning om badet ska stängas. Samma dag som vi får till oss att ett fall misstänks utför vi alltid en extra grundlig sanering av badet samt klorering av bassängerna.
  Är det farligt att gå att bada?
  Nej. Badhusfötter är väldigt ovanligt och ofarligt för den som drabbas men däremot kan det vara väldigt smärtsamt och obehagligt. Med de städrutiner som finns på badet försöker vi minimera risken att bakterien som orsakar sjukdomen ska kunna växa till sig.
  Hur säkerställer ni att bakterien inte kommer tillbaka?
  Vi kan aldrig helt bli av med bakterien som orsakar badhusfötter då den finns naturligt i badhusmiljöer. Men vi kan minimera risken att den växer till sig genom att följa de städrutiner vi har. Om frekvensen på misstänkta fall skulle öka så kommer vi ytterligare se över vår städrutin.
  Hur ser städrutinen ut på badet?
  Vi har strikta städrutiner som vi följer. Dessa innebär bland annat att vi städar kring bassängerna tre gånger per dag och att duschutrymmen städas var 20 minut. Vi använder oss av speciella rengöringsmedel och utrustning framtagna för badhusmiljö.
  Kan man ha på sig badtofflor när man besöker badet?
  Ja, badtofflor eller neoprenstrumpor (badstrumpor) på fötterna är tillåtet. Badtofflorna stannar dock på bassängkanten.
  Jag upplever irriterade fötter, likt symptomen på badhusfötter - vem kontaktar jag?Om du skulle uppleva irriterade fötter, likt symptomen på badhusfötter, efter ett besök hos oss vill vi att du tar kontakt med oss så fort det är möjligt.

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 035-13 96 50 eller via e-post bad@halmstadarena.se.

Kontaktinformation

Halmstad Arena

info@halmstadarena.se

Adress

Halmstad Arena
Växjövägen 11
302 44 Halmstad


Halmstad Arena, Badreception

bad@halmstadarena.se
035 - 13 96 50

Halmstad Arena, Arenavaktmästare
035 - 15 27 55

Boka konferens och evenemang

jonna.bohman@halmstad.se
035 - 15 27 54

Boka idrottssanläggning och mötesrum

Bokning Länk till annan webbplats.