Brandskydd

Kommunen har det övergripande ansvaret att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt. Du som hyresgäst har även, enligt lag, ansvar för att verksamheten sker på ett säkert sätt ur brandskyddssynpunkt:

  • Informera dig om utrymningsvägar och se till att de inte blockeras.
  • Tänk igenom hur en eventuell utrymning ska ske.
  • Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar.
  • Informera dig om gällande brandskyddsregler för den aktuella lokalen eller anläggningen.

Tänk efter före

Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor kanske skadas eller omkommer. Det finns många relativt enkla saker du kan göra för att både minska sannolikheten för att det ska börja brinna och för att minska konsekvenserna vid en eventuell brand.

En brand växer snabbt

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten, sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt och så fort kan inte räddningstjänsten vara på plats. Det är därför det är så viktigt att ta brandsäkerheten på allvar.

Du som arrangör har också ett ansvar för brandskyddet

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har både ägaren av byggnaden och den som hyr en lokal eller anläggning ett ansvar för brandskyddet. Det är dock inte uttryckt vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet. Ägaren är den som övergripande ser till att byggnaden eller anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den som använder lokalen eller anläggningen är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, till exempel genom att utrymningsvägar och brandposter inte blockeras. Vissa delar i ansvarsfördelningen kan regleras i hyresavtalet mellan dig och ägaren av lokalen. För bokning av evenemang på Halmstad Arena krävs det att du som arrangör följer de säkerhetsregler som är upprättade i säkerhetsmanualen.

Bra att göra innan evenemanget

Innan ditt evenemang genomförs kan det vara en god idé att tillsammans med ägaren eller en representant för denne gå igenom den lokal eller anläggning du tänker hyra. Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare. En vanlig brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av evenemang kan dra till sig objudna gäster eller bråkstakar, vilket också kan vara viktigt att tänka på när man hyr en lokal eller anläggning.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.