Får jag ta med mig kamera in på evenemang i Halmstad Arena?

Det är arrangören till respektive evenemang som beslutar vilka regler som ska gälla vid sitt evenemang. Generellt brukar följande regler tillämpas: systemkamera, filmkamera och eller ljudinspelningsutrustning får ej medföras in på arenan. Att fotografera, filma eller ta upp ljud från föreställningen är förbjudet, även om upptagningen endast ska användas för privat/enskilt bruk. Det är ett intrång (brott) mot upphovsrätten att ta bild – eller ljudupptagningar, utan tillstånd från upphovsmannen, arrangören eller eventuella artister som medverkar.