Digital informationsskylt utmed Växjövägen

Utanför Halmstad Arena passerar Växjövägen, som är en av de viktigaste infartslederna till Halmstad. Precis intill vägen finns en digital informationsskylt som ger förbipasserande information om vad som är på gång i Halmstad Arena och i Halmstad i stort. Skylten ses av 30 000-40 000 förbipasserande per dygn.

Vem kan köpa plats på skylten?

  • Arrangörer som bokar in evenemang på arenaområdet
  • Föreningsliv i Halmstads kommun som arrangerar evenemang på andra ytor eller anläggningar inom kommunen.
  • Kommunala bolag och förvaltningar som vill nå ut med samhällsnyttig information
  • Upphandlade samarbetspartners/leverantörer på Halmstad Arenaområdet

För att maximera visningstiden visar vi endast ett begränsat antal evenemang samtidigt.

Pris per dygn

Kundgrupp

Avgift

Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)

521 kr/dygn

Förening inom Halmstads kommun (vuxna)

521 kr/dygn

Riks- och distriktsförbund

521 kr/dygn

Halmstads kommuns förvaltningar och bolag

967 kr/dygn

Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun

967 kr/dygn

Kunder utanför Halmstads kommun

2167 kr/dygn


Material
Mått: 224x400 px, RGB-färger, 72 dpi, utan ICC.

Filformat: Vi rekommenderar PNG för bilder och Mp4 för rörligt material (övriga format som fungerar är swf, mpeg4, wmv, jpeg, och avi).
Arrangören står för producerande av material.

Kontakt
För bokning av plats, insändande av färdigt material samt frågor om den digitala informationsskylten, kontakta jonas.andersson@halmstad.se.