Digital informationsskylt utmed Växjövägen

Utanför Halmstad Arena passerar Växjövägen, som är en av de viktigaste infartslederna till Halmstad. Precis intill vägen finns en digital informationsskylt som ger förbipasserande information om vad som är på gång i Halmstad Arena och i Halmstad i stort. Skylten ses av 30 000-40 000 förbipasserande per dygn.

Vem kan köpa plats på skylten?
Arrangörer, företag och föreningar som arrangerar publika evenemang i Halmstad Arena har möjlighet att köpa visningsplats på informationsskylten. Även kommunala förvaltningar och bolag som vill nå ut med samhällsnyttiga budskap kan boka plats på skylten.

För att maximera visningstiden visar vi endast ett begränsat antal evenemang samtidigt.

Pris per dygn

Kundgrupp

Avgift

Förening inom Halmstads kommun (0–20 år)

500 kr/dygn

Förening inom Halmstads kommun (vuxna)

500 kr/dygn

Riks- och distriktsförbund

500 kr/dygn

Halmstads kommuns förvaltningar och bolag

929 kr/dygn

Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun

929 kr/dygn

Kunder utanför Halmstads kommun

2082 kr/dygn


Material
Mått: 224x400 px, RGB-färger, 72 dpi, utan ICC.

Filformat: Vi rekommenderar PNG för bilder och Mp4 för rörligt material (övriga format som fungerar är swf, mpeg4, wmv, jpeg, avi, och gif).
Arrangören står för producerande av material.

Kontakt
För bokning av plats, insändande av färdigt material samt frågor om den digitala informationsskylten, kontakta jonas.andersson@halmstad.se.