Foto: Anders Andersson

Halmstad Arena Skatepark

Skateparken utanför Halmstad Arena Bad är en betongpark med både street och bowl. Parken är byggd för att passa alla, såväl nybörjare som proffs, unga som gamla och killar som tjejer. Vår tanke är att den ska vara en samlingsplats där man träffas, hänger, umgås och åker tillsammans.

Åk med förnuft

Parken är öppen och gratis för alla skateboard-, kickbike/scooter- inlines- och BMX-åkare men åktiderna är reglerade utifrån en tidsfördelning.

Du åker i parken på egen risk och tänk på att alltid använda hjälm samt armbågs- och knäskydd. Om du har peggar på din kickbike/scooter eller BMX så vill vi att du tar av dem när du åker i parken, eftersom de annars kan skada och repa betongen.

Tidsfördelning i skateparken

Vår skatepark har visat sig vara mycket populär och stundtals är där ett högt besökstryck. Detta har lett till att de som nyttjar parken har efterfrågat någon typ av reglering för att upprätthålla säkerheten och för att möjliggöra för åkarna att utveckla sin åkning. 

Tidsfördelningen är gjord i samråd med Halmstad Skateboardklubb och Halmstad Scooterförening. Tidsfördelning i Halmstad Arena skatepark följer Svenska Skateboardsförbundets rekommendationer.

 • Scooter-, inlines- och BMX-åkare under 14 år är välkomna att åka samtliga skoldagar fram till kl. 17.00 samt skollediga lov- och helgdagar fram till kl. 15.00.

 • Alla skateboard-, scooter-, inlines- och BMX-åkare över 14 år får åka samtliga tider.

Under de tider som skateparken är stängd för yngre scooteråkare finns det möjlighet att åka i skateparken vid Söndrumsskolan.

Trivselregler

Reglerna är till för allas trivsel och för att anläggningen ska hållas i så bra skick som möjligt. Trivselreglerna är framtagna av Halmstads kommun i samråd med Halmstad Skateboardklubb och Halmstad Scooterförening.

Tänk på att skateparken inte ligger på allmän plats och inte kan jämställas med en lekplats. Det är en idrottsanläggning med de krav på ordning och säkerhet som det innebär. När någon av parkens verksamma föreningar har träning eller annan inbokad tid, så är det föreningen som disponerar anläggningen.

 • All åkning sker på egen risk - använd hjälm och skydd.
 • Åk med förnuft och visa hänsyn.
 • I parken är det endast tillåtet att åka skateboard, scooter, inlines och BMX.
 • Alla typer av pegs är förbjudna.
 • Håll säkerhetsavstånd till andra åkare - lämna företräde till åkare som ligger före.
 • Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför åkytan.
 • Håll ordning och släng allt skräp i soptunnorna.
 • All förstörelse och skadegörelse polisanmäls.
 • Totalförbud mot hot och mobbning råder.
 • Barn 5-9 år vistas i skateparken i vuxet sällskap.
 • Målsman ansvarar för minderåriga barn.
 • Alkohol- och drogfritt område. Rökning undanbedes!
 • Vid skada på anläggning eller övrig utrustning görs felanmälan till vaktmästare på telefon 035-15 27 55.

Hur skateparken kom till

I augusti 2011 stod den efterlängtade skateparken utanför Halmstad Arena färdig att invigas. Anläggningen hade varit efterfrågad i många år och förhoppningen var att parken skulle sätta Halmstad på kartan i Skateboardsverige. Parken har designats och projekterats av Pivotech i samarbete med Ramböll, där även lokala åkare har varit delaktiga i arbetet. Den är konstruerad för att vara både rolig och utmanande och står sig väl i klass med den internationellt berömda Stapelbäddsparken i Malmö.

Den 2 000 kvm stora anläggningen består till större delen av street, men här finns också Sveriges största slutna bowl. I sin utformning liknar den så långt som möjligt ett vanligt torg med murar och räcken att hoppa och grinda på. Den ligger skyddad från trafik men ändå öppet, väl synlig och lättillgänglig. Anläggningen ger platsen liv och rörelse även kvällstid då den är belyst vilket ökar trygghetskänslan i området.

Inomhusskatepark

Sedan våren 2013 har Halmstad en nya inomhusskatehall som ligger på Slottsmöllan strax norr om Halmstads centrum. Slottsmöllans Skateparklänk till annan webbplats består av en stor streetyta, vertramp, bowl, superramp och miniramp.

Kontakt

Halmstad Arena
Växjövägen 11
302 44 Halmstad

Vaktmästare: 035-15 27 55
Halmstad Arena Bad: 035-13 96 50
info@halmstadarena.se
bad@halmstadarena.se

Om Halmstad Arena

Halmstad Arena erbjuder en mängd varierande hallar, lokaler och planer för såväl idrott, konserter och evenemang som möten, konferenser och mässor. Arenan ska fungera som en naturlig samlingsplats där alla ska finna något som passar.

Följ Halmstad Arena på Facebook

Få information om vad som händer i Halmstad Arena, ställ frågor, lämna sympunkter och se och dela med dig av dina och andras upplevelser.