Konferens - bokning och avbokning

 1. En lagd bokning innebär att Halmstad Arenas hyresregler vid konferenser har accepterats av kunden.
 2. Bekräftelsen utgörs av detta bokningsmeddelande.
 3. Kunden ska utan dröjsmål säkerställa att bekräftelsen stämmer – lokal, dag, tid, antal personer, möblering, behov av teknik samt matrestriktioner.
 4. Särskilda önskemål, såsom extra teknik, ska anges vid beställningstillfället.
 5. Ändringar av antal personer eller önskemål om specialkost på grund av allergier ska förmedlas senast 7 arbetsdagar innan bokningen.
 6. Halmstad Arena är inte ansvarig för värdesaker, kläder eller material som lämnas i lokalen.
 7. Avbeställning ska ske skriftligt. Avbokning mer än 30 dagar innan bokat datum kan göras utan kostnad. Avbokning 10-29 dagar innan debiteras 50% av totala värdet av beställningen. Avbokning 0-6 dagar innan debiteras 100% av det totala värdet av beställningen.
 8. Skulle deltagare utebli från beställd måltid medför detta ej rätt till avdrag på priset.
 9. Betalning ska ske 30 dagar efter korrekt fakturas utställandedatum. Om betalningsfristen överskrids tillkommer dröjsmålsränta. Reservation för prisändringar.
 10. Kunden är ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållat.
 11. Vid högre prioriterat evenemang eller force majeure kan bokningen komma att avbokas av kommunen. Ersättningslokal garanteras inte.
 12. Om egendom av högt värde ska medtas och förvaras på Halmstad Arena, måste det meddelas arenan i god tid. Vid stöld eller liknande är Halmstad Arena ersättningsskyldig endast om Halmstad Arena genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.