Hyresgästens ansvar

 1. Var tydlig med vilken verksamhet du ska ha i hallen och vilken utrustning du behöver ha tillgång till.
 2. Man kan låna idrottsutrustning, såsom klubbar och bollar, kostnadsfritt på Fritidsbanken. Det finns tyvärr inte idrottsutrustning att låna eller hyra på Halmstad Arena.
 3. Meddela i god tid om du önskar beställa tilläggstjänster såsom teknik, möbler eller vaktmästartid. Tilläggstjänsterna faktureras i efterhand.
 4. Det är ditt ansvar att uppdatera Arenakoordinator om önskade beställningar, ändringar och annat som kan påverka arenans leverans.
 5. Ansvarig person/ledare måste vara närvarande under den pågående hyrestiden. Denna person ska vara först på plats och den sista som lämnar.
 6. Det åligger den som hyr lokalen att ha erforderliga tillstånd och ansvarsförsäkring som omfattar eventuella skador på anläggningen. Förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) har automatisk ansvarsförsäkring. Förening som inte är ansluten till RF ska ha en giltig ansvarsförsäkring uppladdad i föreningsregistret innan hyrestidens början.
 7. Ansvarig person/ledare ska säkerställa att tobak, alkohol och droger ej används i lokalen.
 8. Kommunen ansvarar inte för värdesaker, material, kläder eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna eller i omklädningsrum.
 9. För en förening är det ordförande som ansvarar för att hålla ledare och deltagare informerade om de regler som gäller. En förening som inte följer ordningsreglerna kan bli avstängd från anläggningen.
 10. Hyresgästen ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för eget material och för alla som deltar i bokningen från hyresgästens sida.
 11. Hyresgästen har enligt lag ansvar för att verksamheten sker på ett säkert sätt ur brandskyddssynpunkt. Läs mer om brandskydd här. Läs mer om säkerhet här.