Debitering och avbokning

  1. Avbokning skall ske senast tre dagar innan bokad tid. Vid sen avbokning eller ej utnyttjad tid debiteras dubbel ordinarie avgift.
  2. Samma regel gäller även vid nolltaxa, som då debiteras enligt avgiftsgrupp 2 och nolltaxa upphör att gälla. För evenemang gäller andra avbokningsregler. Läs mer här: halmstadarena.se/hyresregler-evenemang
  3. Vid högre prioriterat evenemang eller force majeure kan bokningen komma att avbokas av kommunen. Ersättningslokal garanteras inte.
  4. Faktura skickas löpande i efterhand. Reservation för prisändringar.
  5. Moms tillkommer inte när det rör sig om en enkel lokaluthyrning eller när en idrottslokal hyrs ut för idrottsutövande. Det gäller även tilläggstjänster som krävs för att idrotten ska kunna utföras, såsom sekretariatmöbler eller vaktmästartimmar. Om lokalen används för annan verksamhet än idrott och bokningen innefattar tilläggstjänster, tillkommer moms på 25% på hela bokningen, inklusive lokalhyran.