Allmänna hyres- och ordningsregler

 1. Hyresgästen får endast använda förhyrd(a) lokal(er) och bara under ordinarie öppettider Omklädningsrum är tillgängliga 30 minuter före och 30 minuter efter bokningstiden. Vänligen respektera arenans öppettider.
 2. Lokalen hyrs ut i befintligt skick. Ansvarig person/ledare ska återställa lokalen och dess utrustning, tillse att dörrarna är låsta, belysning är släckt och kranar är stängda samt att alla använda ytor är grovstädade (plocka snus och skräp, torka vätskor, slänga avfall i sorteringskärl på lastgården). Det gäller även omklädningsrum och kiosker. Ifall extra städ behövs efter er bokning, debiteras detta i efterhand.
 3. Arenavaktmästare och städpersonal ansvarar för skötseln av arenan i sin helhet. Finns behov av dedikerade tjänster för din bokning måste detta förmedlas i förväg och kan innebära en kostnad, beroende på omfattning och tid.
 4. Det är inte tillåtet att använda utomhusskor eller skor/utrustning som ger skador eller märken på golvet.
 5. Byggnationer och godstransporter ska ske på ett sätt som inte ger upphov till skador på golvet.
 6. Klisterförbud för handboll gäller alla hallar utom A1 och A2, såvida inget annat avtalats.
 7. Klister får endast användas på golvet och ska inte lämnas på läktare, väggar, tak eller i omklädningsrum. Eventuell klistersanering av möbler, väggar el dyl debiteras i efterhand.
 8. Hallens befintliga idrottsutrustning samt ljudanläggning, mikrofon och resultattavla är inkluderat i hallhyran. Övriga tilläggstjänster debiteras i efterhand.
 9. Elförbrukning ingår i hallhyran. Permanenta 220V-uttag står till förfogande. Andra elbehov måste bokas i förväg och läggs på fakturan.
 10. Kostnadsfri wifi ingår. Fast internetuppkoppling måste bokas i förväg och är en tilläggstjänst som läggs på fakturan.
 11. Hundar och andra husdjur får inte vistas i kommunala lokaler.