Stora hallar (fullstora idrottshallar)

Hall A (A1 och A2)
Hall A är vår största evenemangshall med plats för 3880 åskådare i två läktarplan. Vid konserter, möten och mässor används även golvytan för publik och besökare och den nedre läktarsektionen kan anpassas beroende på förutsättningar genom att dessa läktare är mobila.

Hall A kan delas av med en vikvägg och bildar då två fullstora idrottshallar (40x 20 meter), hall A1 och A2, placerade med långsidorna mot varandra.

Hall B
Hall B är en 40 x 20 meter stor hall (fullstor idrottshall) byggd enligt konceptet standardidrottshall med en social yta med två bänkgradänger längs ena långsidan. Halva hallen är inredd för gymnastik med bland annat ribbstolar på väggarna och den andra halvan för bollspel. Hallen används även för evenemang.

Hall C1
Hall C1 är en 40 x 20 meter stor hall (fullstor idrottshall) med en fast läktare längs ena långsidan som rymmer 272 åskådare.