Vad får jag inte ta med mig in på Halmstad Arena?

Farliga eller skrymmande föremål
Till Halmstad Arena får du inte ta med dig föremål som kan tänkas användas i skadesyfte mot arenan, dess personal eller andra gäster. Det omfattar men är inte begränsat till vapen, pyrotekniska pjäser eller andra farliga eller brandfarliga föremål. Glasflaskor, petflaskor, termosar, aluminiumburkar och flaggpinnar andra än av s.k. WP-plast eller klädesplagg/flagga med text eller symboler som uttrycker förakt mot folkgrupp, eller annan grupp är inte tillåtet.

Mat och dryck
Det är inte tillåtet att ta med egen mat eller dryck i flaska för förtäring i arenan. Undantag görs för barnmat, frukt eller enklare snacks som du av medicinska skäl kan behöva under ditt besök. Flaskor är ej tillåtna p g a säkerhetsskäl, oavsett material och oavsett innehåll.

Ljud- och bildinspelningsutrustning
Systemkamera, filmkamera och eller ljudinspelningsutrustning får ej medföras in på arenan. Detta förbud omfattar inte mobiltelefoner för privat bruk. Läs mer under rubriken ”Får jag ta med mig kamera in på evenemang i Halmstad Arena?”.

Hundar och andra djur
På Halmstad kommuns idrottsanläggningar råder hundförbud. Ledhundar är undantaget.