Föreningsinformation

Här samlar vi information som vänder sig till våra föreningar på Halmstad Arena.

Ny organisation för skötsel av fotbollsplaner och idrottsytor


Den 1 april 2017 sjösätter idrott och fritid en ny organisation som kommer att ansvara för gräsyteskötseln på de centrala kommunala idrottsplatserna. Syftet är att vi ser att en organisationsförändring kan ge många fördelar. Det gäller dels servicenivån mot kund samt dels en likvärdig skötsel av våra fotbollsplaner. Att kunna samordna både personal och maskinpark ger oss också mycket större möjligheter till flexibilitet.

För Halmstad Arena innebär det att en ny centrumgemensam driftorganisation tar över skötseln av fotbollsplanerna, friidrottsanläggningen, skateparken och cricketplanen.

Idag driftas de kommunala fotbollsplanerna av olika organisationer. Detta ställer höga krav på intern samordning så att skötselnivån inte skiljer sig åt och att kunden får samma svar på frågor knutna till skötsel oberoende av vilken del av organisationen man vänder sig till. För att utveckla organisationen i både ett verksamhets- och kundperspektiv genomförde idrott och fritid under förra året en översyn av sin driftorganisation. I denna framkom det ett stort behov av samordning av verksamheterna inom Halmstad Arena och Idrott Centrum. Beslut har därför tagits i samverkan om att gräsyteskötseln på de centrala fotbollsanläggningarna läggs under en och samma driftorganisation.

Bokning och frågor
Bokning av fotbollsplaner, cricketplan och friidrottsanläggning görs som vanligt via Halmstads kommuns webbokning på http://fri.halmstad.se/bokning/länk till annan webbplats

Frågor angående bokning på Halmstad Arena skickas till bokning@halmstadarena.se
Frågor angående drift och skötsel skickas till oscar.andreasson@halmstad.se eller via telefon 035-13 20 50.

Policy för fördelning av tider

Fördelning av tider för träning och match/arrangemang på Halmstad Arena görs utifrån en prioritetsordningPDF som är tagen av teknik- och fritidsnämnden.

Halmstad Arena IP:s fotbollsomklädningsrum

Denna säsong har våra vaktmästare fått lägga mycket av sin tid (som egentligen ska gå till att sköta om och underhålla vår arena) på att låsa upp Halmstad Arena IP:s fotbollsomklädningsrum åt spelare, domare och ledare. Denna service inryms inte i det uppdrag som finns för samtliga idrottsplatser i Halmstads kommun. De flesta föreningar och domare har fått kvittera ut taggar och samma regler som gäller på övriga idrottsplatser i Halmstads kommun gäller även hos oss, dvs att föreningarna själva ska hantera öppning av omklädningsrum internt.
För de föreningar som nyttjar fotbollsomklädningsrummen på Halmstad Arena IP vill vi därför informera om att vi fr o m den 1 september kommer att låta omklädningsrummen vara upplåsta. Dvs taggarna kommer inte att fungera och omklädningsrummen kommer att stå öppna och inte gå att låsa.
Vi vill därför be er att se till att informera samtliga ledare om ovan och att de sprider denna information till spelare och anhöriga samt att be dem ta med kläder och värdesaker som de är rädda om. Halmstad Arena ansvarar inte för förlorade värdesaker.

Snöröjning på konstgräsplanerna

För att öka förståelsen bland våra föreningar om varför vi ibland måste stänga konstgräsplanerna vid kraftiga snöfall vill vi informera om vad som gäller.

När det har fallit stora mängder snö blir vi ibland tvingade att ställa in verksamheterna på konstgräsplanerna. Större snömängder klarar inte alltid vår egen maskinpark att få bort, och då krävs det hjullastare med skopa och sådna har vi dessvärre inga.

När det gäller snöröjning i Halmstads kommun ska upphandlade entreprenörerna prioritera väg-, cykel- och gångbanor före verksamheter (t ex Halmstad Arena). Det handlar alltså inte om lathet från vår sida eller att vi på Halmstad Arena väljer att prioritera annat.

Brandrutiner för föreningsledare

Du som är ansvarig ledare har i uppgift att inför varje pass kontrollera:

 • Ta inte in fler personer än vad lokalen är avsedd för.
 • Innan du startar verksamheten, kontrollera utrymningsvägarna så att de inte är blockerade.
 • Notera var er närmsta uppsamlingsplats är och hur ni tar er dit.
 • Bocka av antal deltagare så att du med säkerhet vet antalet som vistas i din lokal.
 • Se till så att inga obehöriga kommer in i lokalen.
 • Du som ledare kommer först och går sist och ansvarar för att lokalen är tom när du lämnar den.

Vid brand:

 • Utrym lokalen omedelbart.
 • Samla ihop deltagarna och gå i samlad trupp till uppsamlingsplatsen.
 • Vid uppsamlingsplatsen, räkna in dina deltagare så att antalet stämmer.
 • Invänta personal från Halmstad Arena.
 • Lämna inte uppsamlingsplatsen förrän du har fått klartecken från Halmstad Arenas personal.
 • OBS! Använd inte hissen.

Kontakt

Halmstad Arena
Växjövägen 11
302 44 Halmstad

Vaktmästare: 035-15 27 55
Halmstad Arena Bad: 035-13 96 50
info@halmstadarena.se
bad@halmstadarena.se

Om Halmstad Arena

Halmstad Arena erbjuder en mängd varierande hallar, lokaler och planer för såväl idrott, konserter och evenemang som möten, konferenser och mässor. Arenan ska fungera som en naturlig samlingsplats där alla ska finna något som passar.

Följ Halmstad Arena på Facebook

Få information om vad som händer i Halmstad Arena, ställ frågor, lämna sympunkter och se och dela med dig av dina och andras upplevelser.