Luftkvalitet på badet - trikloraminer

Det finns riktvärden för gasen trikloraminer i luften på badhus. WHO:s rekommenderade värde är 0,5 mg/m3. Folkhälsomyndigheten i Sverige införde 0,2 mg/m3 som ett eget riktvärde år 2021.

Trikloraminer är en gas som finns i luften, med högst koncentration närmast vattenytan. Gasen bildas när svett och urin reagerar med klor och frigörs när vattnet rör mycket på sig, så som när många simmar, leker eller åker rutschkana. Trikloraminer kan ge upphov till irritation i luftvägar och ögon.

Något förhöjda halter i vissa bassänger

Under 2023 har provtagningar visat på något förhöjda halter av trikloraminer i äventyrsbadet och motionsbassängen i jämförelse mot riktvärdet. Undervisningsbassängen låg långt under riktvärdet. Vi tar de förhöjda värdena på stort allvar och har vidtagit, samt kommer att vidta, flera åtgärder för att få ner värdet.

Vad innebär förhöjda värden av trikloramin?

Normala besök i badhuset, de som inte simmar där flera timmar varje dag, bedöms inte löpa någon risk av de något förhöjda värdena. Inte heller löper man någon risk i undervisningsbassängen. Riktvärdena är inte en absolut gräns som, om de över- eller underskrids, gör att människor blir sjuka. Risken för negativa hälsoeffekter ökar dock om riktvärdena inte efterlevs. Om provresultaten avviker från riktvärdena är det viktigt att man tar reda på orsakerna och åtgärdar dem.

Vilka åtgärder har införts samt kommer att införas?

 • Trycksandsfilter spolas 2 gånger i veckan (tidigare 1 gång i veckan)
 • Byter kolfilter oftare
 • Byter uv-ljus tidigare
 • Byter städkemikalier till kem som är anpassat för badhus
 • Ser över städrutiner
 • Tydliggöra rutiner för bottensug som måste gå igång på kvällen varje dag
 • Sänker temperaturen i poolen till 27 grader
 • Ventilationen startas upp tidigare på morgonen och är på längre på kvällen
 • Kampanj för att få besökare att förstå vikten av att duscha innan bad

Nya mätningar kommer att göras i höst och utifrån de mätvärdena kommer en utvärdering ske.

 • Vilka bassänger gäller det?

  Äventyrsbadet och motionbassängen. Undervisningsbassängen påverkas inte.
 • Vad innebär förhöjda värden av trikloraminer?

  Riktvärdena är inte en absolut gräns som, om de över- eller underskrids, gör att människor blir sjuka. Risken för negativa hälsoeffekter ökar dock om riktvärdena inte efterlevs. Om provresultaten avviker från riktvärdena är det viktigt att ta reda på orsakerna och åtgärda dem. I många fall kan det vara nödvändigt att ta omprov.Vi måste se över hur vi kan minska trikloraminer i anläggningen och ta fler kompletterande prover. Trikloraminer kan ge upphov till hälsobesvär i form av irritation i luftvägar och ögon. För personer med astma kan trikloraminer bidra till att symtomen förvärras.
 • Hur mäts förekomsten av trikloraminer?

  50 cm ovanför vattenytan och 20 cm in från poolkanten. Det är ofta där värdet är som högst i hela bassängen.
 • Var finns trikloraminer?

  I luften. Koncentrationen är som högst ungefär 50 cm ovanför vattenytan.
 • Vad är trikloraminer?

  En kemisk förening som bildas när vissa ämnen reagerar med varandra. Trikloraminer är flyktigt och avdunstar lätt från vatten till luft.Trikloraminer bildas när kväveinnehållande föroreningar i vattnet från exempelvis svett och urin reagerar med det klor som används för rengöring av vattnet. Gasen bildas och frigörs framför allt när många använder bassängen och när vattnet rör mycket på sig, alltså när många simmar, leker i vattnet och attraktioner är i gång och rör upp vattnet.
 • Varför luktar det klor i badhus?

  Det är egentligen inte kloret som luktar, utan ett ämne som bildas när klor kommer i kontakt med hud, urin och svett – alltså badande människor. Då bildas gasen trikloraminer. Det är den som luktar.
 • Hur påverkar trikloraminer människor som vistas på badet?

  Normala besök är ingen fara.Riktvärdena är inte en absolut gräns som, om de över- eller underskrids, gör att människor blir sjuka. Risken för negativa hälsoeffekter ökar dock om riktvärdena inte efterlevs.Man ska ha i åtanke att tidigare inte fanns ett svenskt riktvärde för trikloraminer. WHO hade dock 0,5 mg/m3 som rekommenderat värde. Nya riktvärden infördes av Folkhälsomyndigheten i Sverige under 2021 och är 0,2 mg/m3.

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 035-13 96 50 eller via e-post bad@halmstadarena.se.

Kontaktinformation

Halmstad Arena

info@halmstadarena.se

Adress

Halmstad Arena
Växjövägen 11
302 44 Halmstad


Halmstad Arena, Badreception

bad@halmstadarena.se
035 - 13 96 50

Halmstad Arena, Arenavaktmästare
035 - 15 27 55

Boka konferens och evenemang

jonna.bohman@halmstad.se
035 - 15 27 54

Boka idrottssanläggning och mötesrum

Bokning Länk till annan webbplats.