Mer information om trikloramin i luften på badet

Den typiska ”badhuslukten” i inomhusbad kommer från trikloramin. Trikoramin bildas när kväveinnehållande föroreningar i vattnet från exempelvis svett och urin reagerar med det klor som används för rengöring av vattnet.

Trikloramin är flyktigt och avdunstar lätt från vatten vid rörelse, så som när många simmar, leker eller åker rutschkana. Trikloramin kan ge upphov till irritation i luftvägar och ögon.

Det finns riktvärden för trikloramin i luften på badhus. WHO:s rekommenderade värde är 0,5 mg/m3. Folkhälsomyndigheten i Sverige införde 0,2 mg/m3 som ett eget riktvärde år 2021.

Efter det att vi under våren 2023 upptäckte något förhöjda halter av trikloramin i äventyrsbadet och motionsbassängen i jämförelse mot riktvärdet så arbetar vi aktivt för att hålla nivåerna nere.

Vilka åtgärder har införts?

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla våra trikloraminnivåer så låga som möjligt. Förutom upplysningskampanjer mot beökare att ta sitt ansvar och duscha innan bad, så har vi dessutom startat en grupp som ständigt arbetar med denna fråga.

Vi har hittills bland annat gjort följande:

  • Vi spolar numera våra trycksandsfilter stvå gånger i veckan (tidigare en gång i veckan)
  • Vi byter våra kol- och UVfilter oftare
  • Vi har förändrat och förbättrat våra städrutiner och bytt ut vissa städkemikalier.
  • Rutinerna för bottensug har setts över och den går igång på kvällen varje dag.
  • Temperaturen i poolen har sänkts till 27 grader.
  • Ventilationen startas upp tidigare på morgonen och är på längre på kvällen

Kontaktinformation

Halmstad Arena

info@halmstadarena.se

Adress

Halmstad Arena
Växjövägen 11
302 44 Halmstad


Halmstad Arena, Badreception

bad@halmstadarena.se
035 - 13 96 50

Halmstad Arena, Arenavaktmästare
035 - 15 27 55

Boka konferens och evenemang

jonna.bohman@halmstad.se
035 - 15 27 54

Boka idrottssanläggning och mötesrum

Bokning Länk till annan webbplats.