Mer information om misstänkta fall av badhusfötter på badet

Badhusfötter är en väldigt ovanlig sjukdom i Sverige. Den orsakas av en bakterie som finns naturligt i badhusmiljön och kan växa till sig på varma, fuktiga ytor. Symptomen är rodnad, ömhet och smärta under fötterna. Sjukdomen är inte farlig och läker vanligtvis av sig självt inom ett par dagar.

Under senare år har fler och fler badhus haft fall som misstänks vara badhusfötter och så även vi.

Vilka åtgärder utför ni när ett fall misstänks?
Vi gör utifrån fallet en bedömning om badet ska stängas. Samma dag som vi får till oss att ett fall misstänks utför vi alltid en extra grundlig sanering av badet samt klorering av bassängerna.

Är det farligt att gå att bada?
Nej. Badhusfötter är väldigt ovanligt och ofarligt för den som drabbas men däremot kan det vara väldigt smärtsamt och obehagligt. Med de städrutiner som finns på badet försöker vi minimera risken att bakterien som orsakar sjukdomen ska kunna växa till sig.

Hur säkerställer ni att bakterien inte kommer tillbaka?
Vi kan aldrig helt bli av med bakterien som orsakar badhusfötter då den finns naturligt i badhusmiljöer. Men vi kan minimera risken att den växer till sig genom att följa de städrutiner vi har. Om frekvensen på misstänkta fall skulle öka så kommer vi ytterligare se över vår städrutin.

Hur ser städrutinen ut på badet?
Vi har strikta städrutiner som vi följer. Dessa innebär bland annat att vi städar kring bassängerna tre gånger per dag och att duschutrymmen städas var 20 minut. Vi använder oss av speciella rengöringsmedel och utrustning framtagna för badhusmiljö.

Kan man ha på sig badtofflor när man besöker badet?
Ja, badtofflor eller neoprenstrumpor (badstrumpor) på fötterna är tillåtet. Badtofflorna stannar dock på bassängkanten.

Jag upplever irriterade fötter, likt symptomen på badhusfötter - vem kontaktar jag?

Om du skulle uppleva irriterade fötter, likt symptomen på badhusfötter, efter ett besök hos oss vill vi att du tar kontakt med oss så fort det är möjligt.

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 035-13 96 50 eller via e-post bad@halmstadarena.se.